EBRD merkezi ve yerel yönetim kredilerinde “iklime dirençli borç maddeleri” ekleyecek

EBRD duyurusunu, diğer çok taraflı kalkınma bankaları olan Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası ile birlikte, iklime dirençli borç maddeleri konulu bir COP28 etkinliğinde yaptı.

EBRD merkezi ve yerel yönetim kredilerinde “iklime dirençli borç maddeleri” ekleyecek

İstanbul, 5 Aralık (Hibya) – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Dubai’deki küresel iklim zirvesi COP28’de yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri alt-orta gelirli ülkelerdeki kamu, kamu garantili ve yerel yönetimlerle yapacağı yeni kredi anlaşmalarına, iklim etkilerine dirençli maddeler (İEDM) ekleyeceğini duyurdu.

EBRD’den yapılan açıklamada, etkilenen ülke tarafından olağanüstü hal ilan edilmesini gerektirecek boyutta sel, kuraklık ve deprem gibi iklimle ilgili veya doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda, kredi anaparasının geri ödemesinin iki yıl süreyle ertelenmesini sağlayacak. Açıklamaya göre, bu madde kapsamında olan kredi kullanıcıları, 2024 yılı ortalarında kredi sözleşmelerinde bu maddeyi tercih etmeye başlayabilecekler.

EBRD açıklamasında, İEDM’lerin öncelikle borçlulara iklim kaynaklı ya da doğal bir afet anında mali bir “nefes alma alanı” sağlayabilecek kısa vadeli bir likidite destek aracı olacaklarına dikkat çekildi. Buna göre, bu maddenin kapsama alınması, mali kaynakları borç servisinden acil müdahale ve kurtarma ihtiyaçlarına ve iklim değişikliği ve doğal afetlerin etkilerinden kaynaklanan kayıp ve hasarı ele almaya yeniden yönlendirmelerine olanak tanıyacak.   

EBRD duyurusunu, diğer çok taraflı kalkınma bankaları olan Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası ile birlikte, iklime dirençli borç maddeleri konulu bir COP28 etkinliğinde yaptı.

Son yıllarda dünya çapında aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve şiddeti, hem iklim adaptasyonu hem de bu tür olaylara acil müdahale çalışmalarına daha fazla önem kazandırdı.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ile Güney ve Doğu Akdeniz’de iklim finansmanı alanında lider olan EBRD, tüm faaliyetlerini Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hale getirdi ve 2025 yılına kadar yatırım hacminin en az yarısını yeşil hale getirmeyi taahhüt etti.

EBRD, 2009 yılında faaliyete başladığı Türkiye’deki çalışmalarına ilişkin, şu bilgileri veriyor:
“EBRD olarak, Türkiye’de değişim için birçok yatırım yaptık; güneyde daha temiz bir deniz, kuzeyde daha hızlı ulaşım, batıda yeni bir kent içi ulaşım sistemi, orta kısımda kadın girişimcilerin desteklenmesi, doğuda KOBİ’lerin yeniden yapılandırılması ve enerji tasarrufuna yardımcı olduk. Rüzgâr çiftliklerinden nar çiftliklerine, traktör imalatçılarından elektrikle çalışan hastane yatağı üreticilerine kadar Türk işadamı ve işkadınlarına ve dolayısıyla Türk ekonomisine yenilikte ve büyümede destek verdik.”

 

  Hibya Haber Ajansı